Schoolproject Papua New Guinea

Banlo Busch School

Een nieuw Banlo Bulletin over het onderwijsproject in Papua New Guinea

Omdat in maart 2023 het laatste Banlo Bulletin verscheen willen wij u graag even bijpraten en het schoolproject van Paul van Wezel in herinnering brengen. Want hij heeft nog steeds ondersteuning nodig.

Zoals u wellicht nog weet vertrok Paul, directeur van de voormalige Paulusschool, in 2001 naar PNG om daar als docent te gaan werken aan een middelbare school in de Highlands, waar ook de IJsselsteinse pater Theo Tersteeg z.g. werkzaam was. Na zijn pensionering vertrok hij met Mary, zijn vrouw die hij inmiddels had ontmoet, naar Banlo, een buurtgemeenschap aan de Noordkust. Hij begon les te geven aan haar kleinkinderen, die weliswaar een schooltje bezochten maar er niets leerden. De ouders in het buurtschap zagen dat en hebben Paul overgehaald om ook voor hun kinderen een schooltje te beginnen, waarmee hij in januari 2018 met hulp van die ouders is gestart.

Toen Paul ons daarvan op de hoogte bracht hebben we ons eigen netwerk én het grote netwerk van Paul zelf uitgenodigd om via donaties en/of materiaal zijn schoolproject vanuit Nederland te gaan ondersteunen. Wij hebben daartoe een bankrekening geopend en verzamelen en versturen nu regelmatig pakketten naar PNG. Wat voor effect dat heeft kunt u lezen in het Banlo Bulletin, dat nu voor de 23e keer verschijnt. Daarin staat ook hoe u financieel en/of materieel dit schoolproject kunt ondersteunen.

Mocht u wellicht over daarin genoemd materiaal beschikken, dan kunt u ons telefoneren op 030-688 20 21.

Truus en Jan Lippus

Klik op het bulletin, als u deze wilt lezen of downloaden.