Tarieven 2024

De tarieven per 1 januari 2024 kunt u hieronder via de verschillende tabbladen vinden.

Wilt u een Stipendium/misintentie opgeven, vul dan het onderstaande formulier in.

 

 

Stipendium/misintentie
Jubileumviering
Sacramenten
Avondwake
Uitvaartdienst
Huwelijk
Verhuur kerkgebouw

Misintenties/Het noemen van de namen tijdens weekendviering

 • € 12,50

 

Vanaf 40-jarige bruiloft

 • Aparte jubileumviering door de weeks met koor: € 400,00
  Dit tarief is exclusief kosten dirigent/organist, hier komt een aparte nota voor
 • Aparte jubileumviering door de weeks zonder koor: € 400,00
  Collecte tijdens de vieringen is bestemd voor het pastorale werk van de Geloofsgemeenschap.
 • Ouderbijdrage toedienen H. Doopsel, 1e H. Communie, inclusief boek en het H. Vormsel: € 45,00

Neemt u geen deel aan de actie Kerkbalans, dan wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 80,00 voor het dekken van de kosten. Dit bedrag is inclusief de ouderbijdrage.

Deze vrijwillige bijdrage komt te vervallen, wanneer aan de actie Kerkbalans wordt deelgenomen voor minimaal € 50,00 per jaar. Het tarief is dan beperkt tot de verplichte ouderbijdrage van € 45,00.

 • Avondwakegroep met koof of cd muziek: € 300,00
 • Avondwake geheel verzorgd voor de duur van 60 minuten: € 300,00

Uitvaartdienst met aansluitend de begrafenis en/of crematie (op zaterdag 25% toeslag)

 • Uitvaartdienst met koor: € 450,00
  Dit tarief is exclusief kosten dirigent/organist, hier komt een aparte nota voor.
 • Uitvaartdienst elders met voorganger van de parochie: € 450,00
 • Afscheidsviering helemaal door nabestaanden verzorgd en zelf zorgen voor de voorganger. Duur 60-75 minuten: € 450,00
 • Avondwake en uitvaart samen: € 650,00
  Dit tarief is exclusief kosten dirigent/organist, hier komt een aparte nota voor.
  Collecte tijdens de vieringen is bestemd voor het pastorale werk van de Geloofsgemeenschap.

Uitvaartdienst, Avondwake of huwelijksviering meekijken via Kerkdienstgemist.nl: € 25,00

 • De mogelijkheid tot condoleren van de familie na afloop en het drinken van koffie of thee à € 1,75 is altijd bespreekbaar.
 • Collecte tijdens de vieringen zijn bestemd voor het pastorale werk van de Geloofsgemeenschap en onderhoud Basiliek.
 • Boekjese in zwart/wit bij avondwake, uitvaart of huwelijk € 0,50 per stuk, extra kosten kleur: € 0,10, extra dikke kaft € 0,10.
  Als de voorpagina van het boekje zelf wordt verzorgd is de prijs € 0,40 per stuk.

Mariënstein

Als een voorganger van de H3Eenheid voorgaat in Mariënstein bij een Uitvaart: € 175,00
Doorberekenen aan Mariënstein, administratie Axion Continu, Beneluxlaan 922, 3526 KJ Utrecht

 • Huwelijksvieringen inclusief koor: € 400,00
  Dit tarief is exclusief kosten dirigent/organist, hier komt een aparte nota voor.
 • Huwelijksviering met eigen voorganger en alles zelf verzorgd: € 400,00
 • Alles voor de viering zelf verzorgd, ook voorganger, maar wel koor van de Geloofsgemeenschap: € 400,00
  Dit tarief is exclusief kosten dirigent/organist, hier komt een aparte nota voor.
  Collecte tijdens de viering is bestemd voor het pastorale werk van de Geloofsgemeenschap.

Voor evenementen

 • Gebruik kerkgebouw en nevenruimte voor opbouw en repetities
  Per dagdeel: ochtend, middag, avond: € 175,00

Gebruik kerkgebouw voor uitvoering (met of zonder publiek)

 • Per dagdeel: ochtend, middag, avond: € 500,00
 • Vergaderruimte per dagdeel, exclusief koffie; € 100,00
  De huurder verplicht zich tot: het betalen van het verschuldigde bedrag vooraf.|
  Catering, in overleg met een vertegenwoordiger van de Kerkcommissie/koffiegroep.
  Extra toiletten in overleg met een vertegenwoordiger van de Kerkcommissie.
 • Stemmen piano door de Geloofsgemeenschap: € 125,00
 • Warmtetoeslag hele dag: € 125,00
  Periode 15 september t/m 15 april, halve dag: € 75,00