Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep heeft een centrale rol binnen het zelfstandig functioneren van onze geloofsgemeenschap. Zij coördineert de pastorale activiteiten en ziet toe op een goede voortgang van het pastoraat. Doordat zij regelmatig contact hebben met de verschillende (werk)groepen kunnen zij de vele (pastorale) vragen verzamelen, bemiddelen en begeleiding en ondersteuning van de (werk)groepen vragen door het pastoraal team.

Daarom is de pastoraatgroep het eerste aanspreekpunt voor de leden van het pastoraal team, de kerkcommissie en het parochiebestuur.

In het werk van de Pastoraatgroep ligt de nadruk op de coördinatie van de pastorale activiteiten van onze geloofsgemeenschap. Deze activiteiten komen voort uit het pastorale beleidsplan, dat onder leiding van het pastoraal team en het parochiebestuur is ontwikkeld. Zodra dit plan in het bestuurlijk overleg van de parochie is vastgesteld, kan onze plaatselijke geloofsgemeenschap haar eigen werkplan maken. De leden van de Pastoraatgroep zijn de eerstverantwoordelijken voor de uitvoering daarvan. Zij hebben nauw contact met hun (werk)groepen daarover. De Pastoraatgroep kan daardoor het geheel van onze gemeenschap overzien en inspringen waar ondersteuning nodig is. Zij kan signaleren waar nieuwe initiatieven genomen moeten worden, en zo bijdragen aan een goede voortgang van de dagelijkse pastorale zorg.

Samenstelling en taakverdeling van de Pastoraatgroep per 1 januari 2023:

 • Voorzitter en Kerkcommissie
  Cees van Kooten
 • Werkveld Gemeenschapsopbouw en tijdelijk contactpersoon diaconie
  Johan Lindenaar
 • Werkveld Diaconie
  vacant
 • Werkveld Catechese en Kerkcommissie
  Annemarie Damen-de Boer
 • Werkveld Catechese en notulist
  Annie Kromwijk
 • Contact kosters en misdienaren/acolieten en diverse werkzaamheden
  Helma den Dunnen

Heeft u een vraag, neem dan contact op via het onderstaande formulier

Contactformulier H. Nicolaas Basiliek

Naam