Caritas werkgroep IJsselstein

Logo CaritasWat doet de Caritas werkgroep IJsselstein?

 • Verlenen van individuele noodhulp. Het gaat hierbij altijd om een incidentele noodsituatie, waarbij er perspectief is voor de aanvrager.
 • Het plaatselijke Vluchtelingenwerk kan een beroep op ons doen.
 • Ondersteuning van de werkers in het veld, zoals missionarissen.
 • Deelname aan het Armoedeoverleg.
 • Deelname aan/samenwerken in het Diaconaal Overleg IJsselstein:
  • Grote of moeilijke hulpvragen worden ook aan de andere kerken voorgelegd en soms wordt naar een gezamenlijke oplossing gezocht.
  • De IJsselsteinse kerken en scholen organiseren samen de jaarlijkse Kerstpakkettenactie. In de kerken wordt daarvoor gecollecteerd. De scholen en burgers dragen boodschappen of hun eigen kerstpakket aan. Echt een actie van heel IJsselstein.

Naast de financiële ondersteuning biedt de Caritas werkgroep ook concrete hulp, om het leven van mensen die het moeilijk hebben te verlichten:

 • Voedselbonnen om de periode te overbruggen tot iemand een uitkering krijgt of de Voedselbank is geregeld.
 • Sinterklaasactie voor gezinnen met kinderen.
 • Paasbrodenactie: in de Witte Donderdagviering worden Paasbroden gezegend en door kerkgangers meegenomen en gebracht naar mensen die wel wat extra aandacht, troost of bemoediging kunnen gebruiken.
 • Zomerfeestpakketje voor kinderen met een spelletje of puzzel en bonnen voor wat lekkers als een ijsje of een broodje.

De Caritas werkgroep IJsselstein bestaat uit 4 leden.

Indien u het werk van de Caritas belangrijk vindt en financieel wilt ondersteunen, dan zijn er vele mogelijkheden. Alle bijdragen in de vorm van een donatie, schenking, of legaat zijn meer dan welkom.

U kunt contact opnemen via 06-81 25 04 16 of uw gift overmaken op NL94 RABO 0324 4308 68 t.n.v.
PCI H. Drie-eenheid. Dit is het rekeningnummer van de Caritas werkgroep IJsselstein.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag Caritas IJsselstein 2022.