9 mei 2024

8 mei 2024

Hemelvaart van de Heer

  • Eerste lezing:  Handelingen 1,1-11
  • Tweede lezing: Efeziërs 1,17-23
  • Evangelie: Marcus 16,15-20

Zit aan Gods rechterhand…………..

Welk woord verbinden wij met het woord hemel? Meestal noemen wij dan in éen adem het woord hel.  Wie de bijbel leest zal verbaasd staan dat in het bijbels spreken het woord hemel verbonden wordt met het woord aarde. De hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde  heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. ( ps 115,16) De hemel is de woonplaats van God om zó de aarde aan de mensenkinderen, aan ons te kunnen geven. De hemel is veilig en staat……….. volgens het wereldbeeld van die dagen als een stevige gewelfde koepel over heel de aarde heen. De geschiedenis  vindt plaats op de aarde, maar al wat daar gebeurd, verrassend en onverwacht, gebeurt vanuit de hemel op  de aarde.  Uw wil geschiede in de hemel zo ook op de aarde.  Paulus de auteur van de tweede lezing, noemt ons mensen: burgers van een rijk in de hemel. Daar ligt ons erfdeel. Paulus bedoelt niet dat wij allen op sterven staan, al met één voet in het graf, maar mensen die in het volle leven al weet hebben van God plannen met de aarde en die ook met beide benen  op de grond staan en doen wat er gedaan moet worden om Gods koninkrijk op aarde werkelijkheid te laten worden.

Staande op deze aarde richten wij onze blik op de hemel. In de tweede lezing horen wij: Jezus is opgestegen ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Het is het geloof van de jonge kerk wat is neergeslagen  in onze geloofsbelijdenis.  Jezus wordt deelgenoot aan het regeren van de hemelse Vader over de aarde.  Zo wordt Jezus met de hemelse Vader  onze Koning die ons verzamelt op aarde als zijn volgelingen die actief voor zijn programma kiezen.

Het zitten van Jezus aan de rechterhand van de Vader, houdt voor ons een opdracht en belofte in.

Doe nu al op aarde al dat wat ons eens zal brengen  tot de rechterhand van de Vader, om daar met Jezus te zijn.  Ik had honger, je hebt me te eten gegeven, ik had dorst, je hebt me te drinken gegeven,  ik was vreemdeling, je hebt me opgenomen, naakt je hebt me gekleed, ziek, je hebt me opgezocht, in de gevangenis, je hebt me bezocht.  Wat je voor al deze mensen in mijn naam hebt gedaan heb je voor mij gedaan. Wie gelooft en doet Wat Jezus deed, zal gered worden Dat wil zeggen: Dan mogen wij zitten aan Gods rechterhand….. ( matt 25,31-46.)

Dat is onze taak, vanuit ons geloof, vanuit ons actief kiezen voor Jezus.

Er is ook een belofte: wij horen het in de eerste lezing. Deze Jezus al  op dezelfde manier terugkeren als wij Hem naar de hemel hebben zien gaan.  In de tussentijd  tussen nu en ons verrijzen zal de Geest ons leiden. De Heilige Geest, die ons nu al influistert dat wij hemelburgers zijn. Wordt er kracht gegeven aan onze woorden en daden als wij ze doen in Christus`Naam, als Zijn Kerk.

Andere berichten