13-14 april 2024

16 april 2024

Derde zondag van Pasen

  • 1e lezing: Handelingen 4,32-35
  • 2e lezing: 1 Johannes 5,1-6
  • Evangelie: Johannes 20,19-31

Het gaat door. Vorige week de emmausgangers. Vandaag zijn ze teruggekeerd en Jezus is in hun midden.  Alles is veranderd. Er komen veel vragen naar boven en Jezus maakt hun hart open en ontvankelijk voor alles wat er gebeurt.  De deuren van hun hart gaan open.

Onze deuren van ons hart kunnen ook opengaan. Een nieuwe tijd vraagt van ons gelovigen een andere werkwijze – een pastorale bekering om ons met de hedendaagse mensen te verbinden. Daarvoor zijn drie richtlijnen van het allergrootste belang. Het zijn de drie sleutels die openen. En die drie sleutels worden door één sleutelring bijeen gehouden..

De eerste sleutel is voorrang geven aan evangelisatie.  Eerst de mensen brengen bij Jezus, dat is het allereerste. ‘Kom en zie’. Jezus kijkt de mensen aan, kijkt ons aan en nodigt uit. Jezus keert zich naar ons toe. Hij kijkt uit naar ons. ‘Mens waar ben je? Ik ben hier!’ Dan speekt Jezus de mens aan: ‘Wat wil je?’  Vrede zij u wordt er vandaag gezegd. Het wordt aan ons gezegd. Wanneer Jezus ons een vraag stelt is het dat hij ons iets wil geven. Niet wij Hem, maar Hij aan ons. Hij verlangt erna om zijn leven met ons te delen.

De tweede sleutel is leiderschap. Een leider weet waar hij de groep naartoe leidt. Hij geeft de goede richting. Iedere leider heeft visie, een inspirerend beeld voor de toekomst. Daar kom je als mens toe, door gemeenschappelijk gebed en gemeenschappelijke onderscheiding. Leiding geven zit ons allen in het bloed als Christen. Van dit alles moeten jullie getuigen, spreken, handelen, zingen, bidden, daartoe roept Jezus zijn leerlingen,- dus ons- op  Een goed voorbeeld is de eerste lezing. Petrus spreekt vrijmoedig, zonder shcaamte, zonder  ja maar…….  Hij spreekt rechtstreeks naar de harten van mensen.

De derde sleutel is de kracht van de Heilige geest. Verandering en vernieuwing is  het werk van de Heilige geest, niet van ons. Hij doet het niet zonder ons. Hij spreekt tot ons en maakt ons ver- antwoord- elijk. Hij wacht op ons antwoord. Werken in de kracht van de Heilige Geest, vraagt van ons eerlijkheid om te kijken naar ons eigen leven en naar dat van onze gemeenschap. In die eerlijkheid stappen durven te zetten Wordt andere mensen met een nieuwe visie  Dan zijt gij in staat om uit te maken wat God van u wil, wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt (Rom 12.1-12)

Al die drie sleutels worden bijeen gehouden door de viering van de eucharistie. Dat is de sleutelring. Jezus vraagt vandaag niet voor niets om iets te eten. Hij is zelf het voedsel dat de leerlingen en wij te eten krijgen. Eucharistie is een offer; een zelfgave van Jezus waardoor verlossing wordt bewerkt en aangeboden. Zij is een maaltijd waarin Jezus ons voedt. Zij is een tegenwoordigstelling:  leven. Lijden, sterven,  verrijzen, opstaan uit de dood, gezonden worden.

Hebben de leerlingen het allemaal verkeerd gedaan? Hebben wij het al die tijd die 50/ 60 jaar verkeerd gedaan?  Deze vraag is geen verwijt maar een inzcht. De ommerkeer waartoe Jezus ons oproept is geen afrekening met het verleden, maar een oproep om in vertrouwen het verleden los te laten en met elkaar opnieuw af te stemmen op het plan van de Heer op de toekomst.

De leerlingen geven niet af op hun vroegere visser zijn, maar worden nu visser van mensen. Dat is even wat anders. Nu wij nog!

Andere berichten