4-5 mei 2024

5 mei 2024

Zesde zondag van Pasen

 • 1ste lezing: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48
 • 2de lezing: 1 Johannes  4,7-10
 • Evangelie: Johannes 15,9-17

Een sterk afweermechanisme

Het laatste evangelie voor de Hemelvaart van Jezus en het klinkt als een testament en een oproep. Deze woorden staan bekend als de afscheidsrede van Jezus, die een enorme belofte in zich dragen: Gods onverbreekbare trouw en onze trouw in het onderhouden van de geboden komen elkaar hier tegen.

In Jezus is de hele diepte van Gods liefde zichtbaar, ook nu. Juist de geboden kunnen wij onderhouden door de werking van Gods Geest in ons. De Heilige Geest, ongrijpbaar voor velen, onbegrijpelijk voor veel mensen. Waar ligt dat aan?  Gods erbarmen, vrede, vreugde en leven stroomt naar ons toe. Wij……………….Wij hoeven de deur maar open te zetten: Kom Heilige Geest vervul het hart met uw gaven. Zendt Uw Geest God en U zult het aanschijn van de aarde vernieuwen en ons menselijk leven vernieuwen.

Aan de H. Geest wordt Gods liefde en vuur toegeschreven.  De Geest verwarmt wat koud is, maakt buigzaam wat verstart is. In computertaal: Zij is de innerlijke firewall  voor ons persoonlijk om ons te beschermen tegen aanvallen van buiten.  De H. Geest maakt ons sterk om het leven goed te leven, om de goede keuzes te maken in en met onze innerlijke vrijheid. Schakelen wij deze innerlijke firewall uit dan loopt Gods onverbreekbare trouw te pletter op onze hardheid.

Deze firewall heeft 6 wezenlijke bestanddelen.

 • De eerste twee bestanddelen
  De tegenwoordigheid van de h. Geest in ons hart bewerkt dat wij – als het om God gaat- weet hebben van God gerecht en barmhartigheid, dus zowel hoop op God als eerbied voor God ontvangen.  Twijfel aan eigen heil( wat ik ook doe , in Gods oog heb ik toch geen kans)  en vermetel vertrouwen(  ha, wat maak ik me druk,  ik kom toch wel in de hemel, lang leven de lol) geven onbeperkt ruimte aan de zonde. Blijft in Gods liefde is de beste medicijn, om het met het evangelie te zeggen.
 • Het derde bestanddeel
  kennis hebben van de waarheid . Om onbekommert te zondigen en erop los te leven  kun je niet anders dan reeds bekende waarheden loochen, of naast je neerleggen. Iedereen heeft de fundamentele kennis  van goed en kwaad.  Wij zijn vrienden van God, geen dienaren of vreemden. Wij zijn intimi van God. Dit willens en wetens naast je neerleggen, geeft een enorme bres in je innerlijke firewall.
 • Het vierde bestanddeel
  De nijd in jezelf om de genadegaven  die aan anderen zijn gegeven. Wie anderen benijd om hun gaven, zal zijn eigen gaven uit het oog verliezen en ook daadwerkelijk verliezen. Niet het leven nemen van je vrienden, maar geven aan je vrienden om het met het evangelie te zeggen.
 • Het vijfde bestanddeel
  Het berouw. Wie dat  uit het oog verliest  kent geen boetvaardigheid meer, kent geen grenzen meer, dan is de vreugde van Jezus verdwenen om met het evangelie te spreken en zitten wij op een dwaalweg. God heeft ons uitgekozen. Niet wij Hem. Ons past aanhankelijkheid, geen starre eigenwaan.
 • Het zesde bestanddeel
  De kennis:  dat geluk uit zonde nooit gelukkig maakt, maar de mens juist verhard  en totaal ongeschikt maakt om goedheid te geven en te ontvangen, om vruchtbaar te zijn. Juist de mens die niet weigert Gods erbarmen aan te nemen in berouw, die niet de zondenvergeving afwijst, die niet  de weg gaat van verkilling, zal Gods vreugde in zich opnemen.

 

Andere berichten