Veertigdagen-schrijfschrift

Veertigdagentijd Jaar B 2024
meditatieve mogelijkheden
Agnes van der Reep

De tijd van Pasen tot Pinksteren is de tijd waarin ons geloof tot wasdom komt. De tijd waarin we Jezus zien gaan na zijn Opstanding en wij de gave krijgen van de Heilige Geest, de Helper. De tijd van Pinksteren tot Pasen is leertijd. Het laatste stuk ervan is de veertigdagentijd. Dat is de tijd dat we onszelf op een werelds dieet zetten, om ruimte te krijgen, tijd om voor te bereiden. Dan kunnen we kijken naar ons spirituele leven.

De Veertigdagentijd loopt dit jaar vanaf Aswoensdag (14 februari) tot en met Paaszaterdag (30 maart).
In deze voorbereidingstijd heeft Agnes inmiddels jarenlang voor zichzelf een schrijfschrift gemaakt.
Als je geïnteresseerd bent, mag je haar om het bestand vragen: e-mail aan Agnes van der Reep