Collectes Emmaus kerk

Collectes eigen geloofsgemeenschapCollecteschaal met geld erop

Elke zondag is er een collecte voor de eigen geloofsgemeenschap van de Emmaus kerk.

Gebruik voor de betaling één van de volgende mogelijkheden:

 • QR-code Collectes:
 • Overboeking naar bankrekening van de Emmaus kerk
  NL 51 RABO 0350 8004 13
  Ten name van: Parochie H. Drie-eenheid

Extra collectes

In de loop van het kalender jaar worden verschillende extra collectes gehouden.
Voor de extra collectes wordt telkens een andere QR-code gebruikt in het liturgieboekje.

 • 13 t/m 27 januari
  • Actie Kerkbalans
 • 14 februari t/m 31 maart
  In de Emmauskerk zijn er twee collectes op 18 februari en op 24 maart.

  • Bisschoppelijke Vastenactie
   IBAN NL21 INGB 0000 0058 50
   t.n.v. Vastenactie, Den Haag
 • 20 en 21 april
  • Roepingenzondag
   IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88
   t.n.v. Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht
 • 11 t/m 19 mei
  • Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
   IBAN NL30 RABO 0171 2111 11
   t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag
 • 24 en 25 augustus
  • Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA
   IBAN NL42 INGB 0000 0029 50
   t.n.v. MIVA, Den Bosch
 • 5 en 6 oktober
  • Wereldmissiedag van de Kinderen
   IBAN NL14 INGB 0000 0110 20
   t.n.v. Missio Wereldmissiedag v/d Kinderen, Den Bosch
 • 19 en 20 oktober
  • Missiezondag
   IBAN NL65 INGB 0000 0015 66
   t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Bosch
 • 9 en 10 november
  • Zondag voor de Oecumene
   IBAN NL73 INGB 0001 0876 28
   t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch
 • 16 en 17 november
  • Nationale Jongerencollecte
   IBAN NL11 INGB 0002 7844 98
   t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
   o.v.v. Jongerencollecte
 • 30 november t/m 22 december
  • Bisschoppelijke Adventsactie
   IBAN NL89 INGB 0653 1000 00
   t.n.v. Adventsactie, Den Haag
 • 24 – 25 december 2024: Kerstactie Diaconie en Caritas Nieuwegein