Emmauscommissie

Afbeelding Emmauskerk verwerkt in vloerEmmauscommissie

 • Als onderdeel van de Drie-eenheidparochie heeft onze deelgemeenschap een ‘kerkcommissie’ die tevens fungeert als pastoraatsgroep.
 • Contact met de Kerkcommissie via e-mail kerkcommissie Emmaus kerk.

Samenstelling van de commissie

 • Voorzitter: Vacature
 • Secretaris: Vacature
 • Penningmeester: Hans de Vries
  contact via e-mail penningmeester Emmaus kerk
 • Lid (Beheerder): Stanis Parus
  contact via e-mail beheerder Emmaus kerk
 • Lid (Liturgie): José de Vries
 • Lid (Gemeenschapsopbouw): Koos Wong-Berkhof
 • Lid: Henk van Putten
 • Lid: Lydia Janssen