Andere vierende gemeenschappen

Mensen staan naast elkaarOp zaterdag- en zondagmiddag zijn er regelmatig vieringen van katholieke en protestante (migranten)gemeenschappen: