Aanmelden vormselvoorbereiding

5 maart 2024

Als uw kind schooljaar 2024-25 in groep 8 zit, mag het meedoen aan het Vormsel. Dit sacrament wordt toegediend de vormheer en dat is de bisschop of diens plaatsvervanger.

Deze viering is op zaterdag 23 november om 19.00 uur in de Geboorte H. Johannes de Doperkerk in Montfoort. De vormheer is Mgr. Woorts.

Aan het eind van dit schooljaar of in het begin van het volgende starten de voorbereidingsbijeenkomsten voor uw kind. Dit zijn meerdere bijeen­ komsten. Het bijwonen hiervan is verplicht. De ouderavonden en de voorbereidings­ bijeenkomsten zijn in Montfoort en/of in Harmelen en starten rond de zomervakantie.

Het is voor ons belangrijk om een indruk te krijgen hoeveel kinderen mee gaan doen. Het bisdom stelt een minimum aantal van 20 vormelingen.

Opgave

Bent u van plan uw kind mee te laten doen, wilt u dan via de site van de parochie een aanmeldformulier invullen? Eventuele vragen kunt u ook stellen via dit formulier.
Het formulier komt automatisch bij het catechesesecretariaat van de parochie.
U krijgt een bevestiging van de aanmelding. Wanneer er meer bekend is, ontvangt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht.

Algemene informatie

Link naar de algemene informatie over Vormsel.

Vormsel

Andere berichten