Emeritaat pastoor Van der Vegt en nieuw Pastoraal Team

8 april 2024

Onze pastoor Harry van der Vegt zal met ingang van 1 oktober 2024 met emeritaat gaan. Hij zal gaan verhuizen naar de pastorie van Steenwijkerwold in de kop van Overijssel. Daar zijn drie grote samenwerkende parochies – waaronder Zwolle, Kampen, Lelystad en Dronten – met een klein pastoraal team. Pastoor Van der Vegt zal voor deze drie grote parochies door de aartsbisschop worden benoemd als priester-assistent om de pastoor aldaar te gaan ondersteunen. Deze heeft namelijk vanaf 1 oktober 2024 alleen een diaken als collega.

Voor bijna alle parochies in het aartsbisdom Utrecht zijn nu pastorale teams aangesteld die twee of drie parochies bedienen. De meeste parochies delen daarom ook een pastoor. Dat zal vanaf het vertrek van pastoor Van der Vegt ook voor onze parochie gaan gelden. Vanaf 1 oktober 2024 zal de pastoor van onze buurparochie Licht van Christus – dat is De Meern, Vleuten en Leidsche Rijn – óók pastoor worden van onze parochie H. Drie-eenheid. Het betreft pastoor Peter Ambting. Hij is 51 jaar en woont op de pastorie in De Meern. Daar zal hij ook blijven wonen.

Pastoor Ambting

Pastoor Ambting is echter de enige die thans voor de parochie Licht van Christus benoemd is. Door het vertrek van zijn collega-pastoraal werker is daar thans geen pastoraal team. Daarom is door het bisdom gezocht naar een andere priester die het te vormen pastoraal team voor de beide parochies H. Drie-eenheid en Licht van Christus zou kunnen komen versterken. Deze priester is gevonden en het betreft pastor Jaap Scholten, 64 jaar en woonachtig in Steenwijkerwold. Hij zal gaan wonen in de pastorie van Nieuwegein-Vreeswijk waar nu pastoor Van der Vegt woont. Pastoor Van der Vegt en pastor Scholten ruilen dus van woning.

Wat de andere leden van ons huidige pastoraal team betreft het volgende
Pastor Zygfryd Nowara is nog steeds niet in staat om werkzaamheden te verrichten. Zijn situatie verbetert niet. In mei 2024 zal er bij hem een herkeuring plaatsvinden die een definitieve beslissing zal geven t.a.v. zijn toekomst.
Pastoraal werkster Marion Korenromp is aan het revalideren en werkt thans voor 12 uur per week. Hopelijk zal haar herstel voorspoedig zijn.
Pastoraal werkster Hedwig Mensink  – die een parttime aanstelling heeft van 12 uur per week – blijft haar werk doen met accent op het jongerenpastoraat.

Vanaf 1 oktober 2024 zullen wij dus een pastoor en een pastoraal team delen met de parochie Licht van Christus.

Pastoraal team

Het parochiebestuur en het bisdom zijn in overleg om te kijken op welke manier er nog iemand benoemd kan gaan worden voor het te vormen pastoraal team. Hoe het pastoraal team er vanaf 1 oktober 2024 precies uit gaat zien, is nu nog niet te zeggen, maar met deze mededeling bent u over belangrijke ontwikkelingen in deze geïnformeerd.

Het parochiebestuur heeft inmiddels pastoor Ambting ontmoet. Het bestuur is hem en pastor Scholten dankbaar dat zij benoemd willen gaan worden voor onze parochie H. Drie-eenheid, in samenwerking met onze buurparochie Licht van Christus. Het parochiebestuur en het bisdom zien hun komst met vertrouwen en vreugde tegemoet en vragen om uw gebed voor alle leden van het pastoraal team die er thans zijn en die bij ons gaan komen.

Herman W. Woorts,
Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht,
Bisschoppelijk vicaris van het Vicariaat Utrecht

Tonnie van Wiggen-Valkenburg,
Vicevoorzitter parochiebestuur H. Drie-eenheid

Pastor Harry van der Vecht

Andere berichten