Geschiedenis

Onze Sint Victor kerk kent een rijke historie.

De geschiedenis van het huidige kerkgebouw begint in het jaar 1886.

Ook daarvoor kende Benschop een bedeplaats voor haar katholieke inwoners, onder meer in de vorm van de huidige Nederlands Hervormde kerk.  Deze kerk, gewijd aan Sint Nicolaas, heeft een geschiedenis vanaf het jaar 1200. Eerst was het een eenvoudige kapel, maar mettertijd werd de kerk uitgebreid. Tijdens de Reformatie viel deze kerk in handen van de Protestanten. Wanneer dat precies gebeurde, is moeilijk te zeggen, omdat de Benschopse pastoor van die tijd zich langzaam bekeerde tot de “Nieuwe Leer” (het Protestantisme) en daarmee de Reformatie langzamerhand gestalte gaf in Benschop. Dit zal omstreeks 1580 zijn geweest.

Toch veranderde er niet veel voor de katholieken in Benschop. Pas omstreeks 1640 werd het verschil tussen de Oude (Rooms-Katholieke) en Nieuwe (protestante) Leer de Benschopse katholieken te gortig. En keerden zij hun oude parochiekerk de rug toe. Hiervoor zijn bewijzen gevonden in het doopboek van de Katholieke kerk in IJsselstein, waar in dat jaar de eerste dopelingen uit Benschop werden opgetekend.

Tijdens de Napoleontische Bezetting was de tijd rijp om een nieuwe Katholieke kerk te bouwen. In 1810 werd een klein kerkgebouw neergezet in de buurt van de Hervormde kerk, aan de zuidzijde van de Wetering. Maar al gauw bleek dat dit gebouw niet afdoende was voor de gemeenschap. Daarom werd in 1886 begonnen met de bouw van de huidige Sint Victorkerk, die uiteindelijk in 1888 gereedkwam.