Basis informatie

De geloofsgemeenschap van St. Victor is de kleinste van de zes geloofsgemeenschappen die zijn opgegaan in de parochie de H. Drie‑eenheid.

De St. Victor kerk is opgericht in 1810; sinds de reformatie had Benschop geen eigen katholieke kerk meer en gingen de mensen in IJsselstein of Oudewater naar de kerk. Vóór het huidige kerkgebouw – dat gebouwd is in 1886 – stond er v.a. 1810 een kleiner kerkgebouw.
Kernwoorden waarop het fundament van onze gemeenschap is gebouwd zijn: herkenbaarheid, harmonie en onderlinge verbondenheid. Door de kleinschaligheid van onze gemeenschap zijn de lijnen kort. In de geloofsgemeenschap van St. Victor zijn veel vrijwilligers actief waarbij verschillende taken door één vrijwilliger worden uitgevoerd.

Welke bijzondere activiteiten gebeuren er in onze geloofsgemeenschap?
Naast de wekelijkse viering op zondagmorgen, waarbij ons dames- en herenkoor de viering met prachtige liederen opluistert, wordt er op de eerste vrijdag van de maand een Eucharistieviering gehouden; na afloop is er een ontmoeting in de pastorie.
Zieken binnen onze geloofsgemeenschap krijgen bezoek aan huis, dit wordt vanuit de pastoraatgroep gecoördineerd. Tevens is er bijzondere aandacht voor de ouderen; zoals het huisbezoek rondom de kerstdagen. Ook de jaarlijkse vrijwilligersavond is een terugkerend fenomeen. Vrijwilligers ontmoeten elkaar en worden op een bijzondere manier in het zonnetje gezet.

Waarin hopen wij door het contact met de ander geloofsgemeenschappen versterkt te worden?
Het contact met jongeren, die na de basisschool naar het middelbaar onderwijs gaan, is binnen onze geloofsgemeenschap een punt van aandacht. Gezamenlijk initiatieven ontplooien om de betrokkenheid van de jongeren te vergroten is voor ons een speerpunt.
Met de huidige parochie het feest van de H. Drie-eenheid vormgeven. Het is een mooie gelegenheid om als parochie bij elkaar te komen.

Gegevens van de H. Victor geloofsgemeenschap op een rij:
Aantal leden in onze gemeenschap: 1000
Aantal vrijwillige functies is 160

Communicatieblad: “BIJeen” van de gezamenlijke parochie van de H. Drie-eenheid

Postadres: Dorp 147 3405 BC Benschop
Telefoon: 0348-45 12 02