Caritas Werkgroep Benschop

Wat ons, leden van de Caritas Werkgroep Benschop drijft, is het verlangen dienstbaar te zijn, dienstbaar aan de medemens, vooral de medemens die hulp en ondersteuning nodig heeft. Hoe Jezus leefde en omging met de mensen die Hij ontmoette is ons voorbeeld en laat voor ons zien hoe God is. Diaconie wordt concreet als wij vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap steun verlenen aan mensen en groepen die in de knel geraakt zijn, ons samen sterk maken voor en solidair tonen met mensen in nood en als wij troost, bemoediging en liefdevolle aandacht bieden aan mensen die het fysiek of emotioneel zwaar hebben.

Dat doet de Werkgroep door:

  • het bieden van individuele noodhulp
  • financiële steun aan het project Schuldhulpmaatje.
  • financiële steun aan De Warmtebron, de dagopvang voor eenzame en kwetsbare ouderen. Bovendien fungeren werkgroepleden zelf als chauffeurs om de ouderen naar en van De Warmtebron-locatie te vervoeren.
  • te zorgen voor de bloemen die pastoraatgroep-leden meenemen wanneer zij zieken bezoeken of het kaartje dat ter bemoediging in de bus wordt gedaan.
  • te zorgen voor het kerststukje dat de leden van de avondwakegroep meebrengen bij hun bezoek aan de partners van de parochianen die het afgelopen kalenderjaar zijn overleden.
  • de Kerstpakkettenactie voor alle 80-plussers van de Heilige Victor-geloofsgemeenschap.

Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn vragen wij, wanneer u weet van ziekte of zorgen, ons hiervan op de hoogte te brengen.
Dit kan middels een berichtje aan het secretariaat op vrijdagmorgen telefoon 0348 – 451202; of telefonisch 06 23 31 15 38;  of door een briefje in de brievenbus op Fluitekruid 39.

Bent u zelf in financiële nood en kunnen andere hulpverlenende instanties u niet helpen? Meld u dan bij werkgroeplid Stef van Vliet.

 Daar kunt u ook terecht:

  • met een goed idee voor een maatschappelijk project of een mooie actie
  • voor meer informatie over de Caritas Werkgroep Benschop
  • én om u aan te melden als nieuw lid van onze Caritas Werkgroep. 

Contact

Stef van Vliet: 06 34 06 51 44

U kunt ons ook financieel steunen door een gift over te maken op

NL89 RABO 0324 4266 90 t.n.v. PCI H. Drie-eenheid. Dit is het rekeningnummer van de Caritas Werkgroep Benschop.