Contactgegevens

Sint Victorkerk
Dorp 147
3405 BC Benschop
Kerkcommissie St. Victor:
Voorzitter: de heer P.C. Klever, Florijn 22, tel: 06-21 99 47 97
Secretaris: mevrouw J.A.M. van Riet – de Wit, Benedeneind ZZ. 311 , tel: 0348-45 25 60
Penningmeester: de heer J.D.M. van Hall, Pr. Bernhardstraat 16 tel: 0348-45 23 63
Bestuurslid: de heer W.M. Velis, Wederik 13 tel: 0348-45 15 06
Bouwcommissie St. Victor:
De heer P.H. van Jaarsveld
Dorp 167, tel: 0348-45 22 80
Pastoraatgroep St. Victor:
Voorzitter: vacature
Mevrouw D.W. v.d IJssel; profiel liturgie
Tel: 0348-45 14 58
Mevrouw A. van Vliet; profiel gemeenschapsopbouw
Mevrouw A. Boumans; profiel catechese
Mevrouw A Zwambag; profiel diaconie
Achterwacht St. Victor:
Familie v.d. Sluiszen, Dorp 143
Tel: 0348-45 17 53
Contactpersoon misintenties:
secretariaat: vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur
en formulier achter in de kerk
tel 0348-45 12 02
Contactpersonen dames- en herenkoor:
Mevrouw R. de Hoon, Rietgors 1, IJsselstein
Tel: 030-68 88 263
Mevrouw D.W. v.d. IJssel, Dorp 152, Benschop
Tel: 0348-45 14 58
Werkgroep zang rouw- en trouwdiensten:
Mevrouw D.W. v.d. IJssel, Dorp 152
Tel: 0348-45 14 58
Contactpersoon acolythen en misdienaars:
Mevrouw J. Maton, Benedeneind NZ 390-A
Tel: 0348-45 23 47
Contactpersoon ziekenbezoek:
Mevrouw A. v. Vliet
Tel:
Caritas werkgroep Benschop
De heer S. van Vliet, Benedeneind ZZ 379,
Tel: 0348-451849
Contactpersoon bezorging parochieblad:
De heer J. v. Jaarsveld, Burg. Schriever-plein 41
Tel: 0348-45 12 73
Beheer kerkhof:
De heer A.J. Pardoel, Dorp 175
Tel: 0348-45 25 96 / 06-54 99 55 59
Mevrouw N. Velis,  Burg. Schriever-plein 23 (administratie)
Tel: 0348-45 20 27
Redactie parochieblad:
Mevrouw P.J.T. Velis, Burg. Schriever-plein 23
Tel: 0348-45 20 27
Webmaster:

Rekeningnummers:
Rabobank: NL 32 RABO 0307 1072 99
INGbank:  NL 71 INGB 0000 5421 36