Veertiende zondag door hjet jaar

7 juli 2024 om 10:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Bavo kerk
Voorganger: Pastor Jozef Wissink
Muziek: Caeciliakoor o.l.v. Bertie van Sevenbergen

Lector: Marco Nolte
Koster: Herman Vianen

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap.
Collectanten: —

Misintenties: