Van PCI naar Caritas werkgroepen

Voordat de parochies Nieuwegein, IJsselstein, Benschop, Cabauw-Lopik-Polsbroek, Harmelen en Montfoort-Linschoten werden samengevoegd tot onze grote fusieparochie van de Heilige Drie-eenheid, had elke van deze lokale geloofsgemeenschappen een eigen Parochiële Caritas Instelling. De samenvoeging maakte een overkoepelende PCI met een eigen bestuur noodzakelijk.

De lokale PCI’s werden Caritas werkgroepen. Zij bieden nog steeds individuele financiële noodhulp, maar zetten ook in op meer projectmatige steun, door die zelf te organiseren. Ook helpen zij andere organisaties die dat doen, door ze financieel te steunen. Daarbij wordt ook samengewerkt met andere lokale kerkgenootschappen en organisaties die steun en begeleiding kunnen bieden aan deze doelgroep.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina van uw eigen lokale Caritas Werkgroep.

7 Werken van Barmhartigheid

Het beroemde schilderij van de Meester van Alkmaar: De Zeven Werken van Barmhartigheid, stamt uit 1504. Het schilderij hangt in het Rijksmuseum.

Op het schilderij zijn 7 aparte afbeeldingen te zien. Elke afbeelding verbeeld één van de werken van barmhartigheid. Het laat zien hoe de mensen in een Middeleeuwse stad zorgden voor hun medemensen.

  1. De hongerigen spijzen
  2. De dorstige laven
  3. De naakten kleden
  4. Vreemdelingen herbergen
  5. Zieken bezoeken
  6. Gevangenen bezoeken

Elkaar inspireren

De Zeven Werken van Barmhartigheid vormen voor de caritaswerkgroepen een belangrijke inspiratiebron voor hun werk. Het bestuur van de PCI bekijkt samen met de werkgroepen van de geloofsgemeenschappen welke sociale en maatschappelijke ontwikkelingen er zijn en welke bijdrage de kerk kan leveren bij het inspelen op maatschappelijke noden. Zij geeft concreet vorm aan deze bijdrage door zelf met plannen te komen en de caritas werkgroepen te ondersteunen met geld, adviezen en een luisterend oor.

In het voor- en najaar komen het PCI-bestuur en de werkgroepen bij elkaar voor overleg, om van elkaar te horen waar zij mee bezig zijn, welke knelpunten ze daarbij tegen komen én vooral elkaar te inspireren en ideeën aan de hand te doen.