Logo Caritas

Bestuur Caritas

Adres PCI

PCI H. Drie-Eenheid
Merelplein 2
3435 CC Nieuwegein

Bestuur PCI

  • Voorzitter – Rien Brouwer
  • Secretaris – Helma Spruit-van Schaik
  • Penningmeester – Paul Vergouw
  • Lid – Joke van Wijk
  • Lid – Joost van Hofwegen

Financiële steun

Het geld dat voor alle hulp nodig is, komt uit collectes en giften en vooral uit vruchtgebruik van eigen PCI-vermogen. Dit vermogen is veelal in het verleden opgebouwd door schenkingen van betrokken parochianen en wordt beheerd door het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling.

De bestuursleden worden benoemd door de bisdom. De PCI is een zelfstandige rechtspersoon binnen de parochie.

U kunt het Caritaswerk financieel steunen door een bedrag over te maken op:

NL55 RABO 0134 925 86 ten name van PCI H. Drie-eenheid.