Voor bijvoorbeeld een huwelijk die elders plaats gaat vinden heeft u een doopbewijs nodig uit de parochie nodig waar u indertijd gedoopt bent.
Indien de doop plaats heeft gevonden in de Bavokerk van Harmelen, kunt u contact opnemen met het Bavosecretariaat.