Alpha-cursus

6 mei 2024

Alpha-cursus

In onze parochie is dit voorjaar een Alpha-cursus geweest. Graag willen we u vertellen hoe het onze persoonlijke relatie tot God heeft verdiept.

Hoe is het zo gekomen dat er ineens een Alpha-cursus kwam? We kennen het van de protestante wereld, maar in de katholieke kerk is het toch niet zo bekend?

De gezamenlijke bisschoppen hebben besloten, dat onze kerk missionair moet worden. Zij zien de Alpha-cursus daarvoor als een goed instrument. Op de Bisdomdag op 11 november 2023 hoorden een tiental parochianen spreken over deze Alpha-cursus, en enthousiast geworden, besluiten zij om het samen te gaan ontdekken. Het is daarna inderdaad snel gegaan.

Een beginbijeenkomst wordt gepland : 15 januari 2024. Maar 7 van de 10 mensen geven aan toch niet mee te doen, het zijn allemaal zeer actieve vrijwilligers, die de tijd er niet voor kunnen vrijmaken. Maar heel snel hebben 9 andere mensen zich aangemeld. Bij iemand thuis kunnen we beginnen.

Konden jullie zo maar beginnen met de Alpha-cursus?

Het team van 5, die nu de leiding heeft genomen, heeft veel ervaring in geloofsgesprekken voeren. Aangezien de groep bestaat uit mensen die reeds bekend zijn met het geloof, durven we het avontuur van de ontdekkingsreis wel aan, en starten we zonder de specifieke ervaring van de Alpha.
Alpha-Nederland echter biedt daarbij alle ondersteuning en sturen iemand om ons uitleg te geven. Wij gaan naar een trainingsdag, voor mensen die een Alpha-cursus willen starten. Daar waren maar liefst 600 mensen: meest jonge mensen. Allemaal van plan een Alpha-cursus te gaan geven. Dat was een eye-opener voor ons. Wat is er veel gaande in ons land! Wel was de katholieke groep heel klein. Maar dat gaat veranderen…..

Hoe is de Alpha-cursus gegaan?

Onze gastvrouw wil voor ons koken, want dat is de bedoeling met Alpha-cursussen: eerst samen eten, daarna een inleiding beluisteren, en dan samen bespreken. Een van de leden biedt aan om ook te koken en zo hebben zij om de beurt voor de groep heerlijk gekookt, 10 weken lang! Na de koffie kijken we naar een filmpje van Alpha-Nederland. (Ook op Youtube te vinden). Daarna gaan we in 2 groepen van 6 mensen uiteen om de inhoud te bespreken. Na de eerste bijeenkomst geeft de hele groep aan verder te willen gaan. Dat betekent, dat de groep 10 avonden en een weekend bij elkaar komt: om samen te eten en daarna over het geloof te spreken.

Wat is jullie ervaring met de Alpha-cursus?

Alphacursus, het woord zegt het al: een startcursus.. een kennismaken met het christelijke geloof. We hebben ons verdiept in vragen zoals: wie is Jezus, waarom stierf Hij, hoe en waarom Bijbellezen, bidden..etc.

Uitspraken van deelnemers:

  • Bij Alpha is de lat niet hoog. Op laagdrempelige wijze worden de thema’s gebracht! Iedereen kan zijn of haar inbreng geven.
  • Ik mag er zijn zoals ik ben en dat is ook helemaal de bedoeling. God houdt van mij zoals ik ben en ik hoef niet perfect te zijn. Sterker nog, het is de bedoeling niet perfect te zijn.
  • Don’t change me, but help me to grow.
  • Terug gaan naar je eerste liefde.
  • Vrijheid en ruimte. Niet gedwongen. Je krijgt de ruimte om te kiezen, na de 1e keer om wel of niet verder te gaan. Dat wordt als zeer prettig en aantrekkelijk ervaren.
  • De maaltijden worden zeer gewaardeerd en was een aangename verrassing, dat het niet een keer, maar alle keren was.
  • Hoofdthema’s: relatie met God en met elkaar en Liefde…de kern van de boodschap. Liefde tot God, jezelf en de naaste .
  • Geen ‘ woorden ‘, maar daden: laten zien….

 

Wat gebeurt er in het weekend?

Tijdens het Alpha weekend staat de Heilige Geest centraal: Wie is Hij, wat doet Hij en hoe kan ik vervuld worden?

Een van de deelnemers zegt er dit over: Wat mij dit weekend raakte is een diepere bewustzijn dat de Heilige Geest geen gevoel is…of wat dan ook, maar dat Hij een Persoon is (de derde Persoon in de heilige Drie-eenheid) en dat Hij LIEFDE is!.

Dat vervuld worden niets anders is, dan de deur van je hart wagenwijd openzetten en Hem van harte uitnodigen om bij jou binnen te komen.

Nieuw? Nee, de bijbel zegt immers dat wij de tempel van de Heilige Geest zijn, maar voor mij werd het nu eigenlijk zo eenvoudig: “Kom Heilige Geest”, en (een kinderlijk?) geloof in mijn hart zegt dan: Hij komt, nee, Hij is er al, en Liefde woont nu in mij, voor mijzelf? Ja ook, maar ook om uit te delen….aan je buren, je familie aan iedereen om je heen.

Een andere deelnemers schrijft: Meesten van alle deelnemers kenden elkaar bij de eerste bijeenkomst niet eens (goed). Onze onderlinge vertrouwen groeit door het delen van ieder innerlijke ervaringen in ons geloof. Je kunt deze verbondenheid soms niet vergelijken met je medeparochianen die je al jaren elkaar ‘kent’. Het Alpha weekend heeft ons opnieuw laten dopen met de Heilige Geest, zowel individu als collectief. Persoonlijk betekent het Alpha weekend voor me niet alleen ‘please, thank you, sorry’ zoals in het hoofdstuk van de Alphacursus ‘bidden – waarom en hoe’ over gaat, maar ook ‘het delen van mijn ziel’ met en in trinitaire eenheid. Opnieuw een JA-woord tegen God durf te zeggen.

De Alpha-cursus is nu afgelopen. Is het nu voorbij?

Hongerigen werden gevoed, lauwen waren wakker geschud.

Het is voor ons ook nog een vraag: Hoe verder? We bidden de Heilige Geest om ons verder te helpen.

Wat we wel hebben besloten, samen met de leden van de cursus: we willen niet stoppen! We kunnen niet wachten dit nogmaals te doen, we hunkeren naar meer. De Alpha-cursus was in staat mensen met uiteenlopende achtergronden en niveau van geloof aan te spreken en te raken. Dus gewoon opnieuw beginnen, samen met een ieder die dit ook wil beleven. Ook voor onszelf zal dat toch weer meer verdiepend zijn. Bij veel aanmeldingen denken we aan september, anders in januari 2025.

Mocht u na het lezen hiervan vragen hebben, of ook enthousiast geworden zijn en ook een Alpha-cursus willen volgen, dan kunt u zich wenden tot Marianne van den Boogaard.
E-mailadres: boopoo@kpnplanet.nl. Spreek ons vooral aan voor vragen,

Jokelien Voorbij, Theo te Braake, Cobi te Braake, Marijke Derks en Marianne van den Boogaard

Andere berichten