Hoogfeest van Pinksteren

18 mei 2024 om 17:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Nicolaas basiliek
Voorganger: Pastoor G.J.M van der Vegt

Misintenties:

Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 50 jarig huwelijk.

Wim van Wijk, Ellen Tersteeg, Hein, Riet en Sjanie Le Noble, Thom van Doorn, Agatha en Johan Verkley, Joop Mulder,