Hoogfeest van Pinksteren

28 mei 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Nicolaas Basiliek
Voorganger: mgr Woorts
Muziek: Cantate Domino o.l.v. Marjan Fey

In deze viering wordt Ronald Swanink-Van Hees gedoopt, doet zijn E.H.Communie en wordt hij Gevormd.

Ronald Swanink-van Hees  en Joyce Swanink – van Hees hebben het voornemen om op vrijdag 16 juni 2023 om 11:00 uur in het huwelijk te treden.

Misintenties:

Overleden ouders Otto en Corrie van Zoelen-Tersteeg, Overleden ouders Scholman-Verhoeven, Wim van Wijk, Hein, Riet en Sjanie le Noble. Gert en Corrie Peek-Van Dam, Bertus en An van Rooijen-Oosterlaken, Henk van Schaik, Thom van Doorn, Ad van de Koevering, Ton Veenbrink