Hoogfeest van Pinksteren

27 mei 2023 om 17:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Nicolaas Basiliek
Voorganger: pastoor vd Vegt

Ronald Swanink-van Hees  en Joyce Swanink – van Hees hebben het voornemen om op vrijdag 16 juni 2023 om 11:00 uur in het huwelijk te treden.

Misintenties: Overleden ouders Otto en Corrie van Zoelen-Tersteeg, Overleden ouders Scholman-Verhoeven, Wim van Wijk, Hein, Riet en Sjanie le Noble. Gert en Corrie Peek-Van Dam,  Bertus en An van Rooijen-Oosterlaken, Henk van Schaik, Thomas van Doorn, Ad van de Koevering, Ton Veenbrink