Derde zondag van Pasen

14 april 2024 om 10:00 uur
Type: Woord- en Communieviering
Locatie: H. Bavo kerk
Voorganger: Diaken Frank van Rooijen
Muziek: Bavonootjes

Lector: vanuit de werkgroep Gezinsviering
Koster: Paul Derks

Collecte: 1e collecte is voor onze eigen geloofsgemeenschap. 2e collecte is ten bate van de PCI.
Collectanten: Gert Vendrig en Piet Borst

Na afloop van de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen.

Misintenties:
Riet Morsink – van Dijk
Kees Hoogland
Jopie Mulder – Ketelaar
Hein van Schaik en zoons Wim en Harry