Vijfde zondag van Pasen

28 april 2024 om 10:00 uur
Type: Woord- en Communieviering
Locatie: H. Bavo kerk
Voorganger: Werkgroep
Muziek: Caeciliakoor

Lector: André van Miltenburg
Koster: Mirjam van Vliet

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap.
Collectanten: Gert Vendrig en Piet Borst

Misintenties: