Deuren

Zesde zondag van Pasen

14 mei 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Nicolaas Basiliek
Voorganger: pastor Patrick Kuijpers
Muziek: Cantate Domino o.l.v. Marjan Fey

Misintenties:

Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 45-jarig huwelijk

Overledenen: Ouders Tersteeg-Nieuwenhuizen, Mary Kok, Annia van Breukelen-Tersteeg, Ad van Weerdenburg, Zus Pompe-Scholman, Ouders Baars van Doorn, Wim Bouwman, Fam. Bouwman-Oostrom, Fam. de Groot-van Rooijen