Van PCI naar Caritas werkgroepen

Voordat de parochies Nieuwegein, IJsselstein, Benschop, Cabauw-Lopik-Polsbroek, Harmelen en Montfoort-Linschoten werden samengevoegd tot onze grote fusieparochie van de Heilige Drie-eenheid, had elke van deze lokale geloofsgemeenschappen een eigen Parochiële Caritas Instelling. De samenvoeging maakte een overkoepelende PCI met een eigen bestuur noodzakelijk.

De lokale PCI’s werden Caritas werkgroepen. Zij bieden nog steeds individuele financiële noodhulp, maar zetten ook in op meer projectmatige steun, door die zelf te organiseren. Ook helpen zij andere organisaties die dat doen, door ze financieel te steunen. Daarbij wordt ook samengewerkt met andere lokale kerkgenootschappen en organisaties die steun en begeleiding kunnen bieden aan deze doelgroep.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina van uw eigen lokale Caritas Werkgroep.

Elkaar inspireren

De PCI bekijkt samen met de werkgroepen van de 6 geloofsgemeenschappen welke sociale en maatschappelijke ontwikkelingen er zijn en welke bijdrage de kerk kan leveren bij het inspelen op maatschappelijke noden. Zij geeft concreet vorm aan deze bijdrage door zelf met plannen te koen en de Caritas werkgroepen te ondersteunen met geld, adviezen en een luisteren oor.

In het voor- en najaar komen het PCI-bestuur en de werkgroepen bij elkaar voor overleg, om van elkaar te horen waar zij mee bezig zijn, welke knelpunten ze daarbij tegen komen én – misschien is dat nog wel het belangrijkste – elkaar te inspireren en ideeën aan de hand te doen.

Bescherming

Het Caritas werk staat onder de bescherming van de 13e eeuwse heilige Elisbeth van Thüringen, koningsdochter en landgravin, die haar korte leven in dienst stelde van de zorg voor de naaste, vooral armen en zieken. Maar ook van Oscar Romero, aartsbisschop van San Salvador. Hij voerde jarenlang strijd tegen het gewapende geweld en de onderdrukking van de armen door de regering. Hij moest echter zijn gevecht voor vrede, gerechtigheid en mensenrechten met de dood bekopen. Op 24 maart 180 werd hij tijdens de mis doodgeschoten. In 2018 werd Romero door Paus Franciscus heilig verklaard.