Collecteschema 2024

Het parochiebestuur heeft voor 2024 de extra collectes vastgesteld. De vastgestelde datums voor de diverse collectes en de bijbehorende doelen worden vermeld. Daarnaast wordt ook vermeld waarheen u een eventuele bijdrage kunt overmaken.

Het schema is in PDF-format te downloaden: Collecteschema 2024

 • 13 t/m 27 januari
  • Actie Kerkbalans
 • 14 februari t/m 31 maart
  • Bisschoppelijke Vastenactie
   IBAN NL21 INGB 0000 0058 50
   t.n.v. Vastenactie, Den Haag
 • 20 en 21 april
  • Roepingenzondag
   IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88
   t.n.v. Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht
 • 11 t/m 19 mei
  • Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
   IBAN NL30 RABO 0171 2111 11
   t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag
 • 24 en 25 augustus
  • Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA
   IBAN NL42 INGB 0000 0029 50
   t.n.v. MIVA, Den Bosch
 • 5 en 6 oktober
  • Wereldmissiedag van de Kinderen
   IBAN NL14 INGB 0000 0110 20
   t.n.v. Missio Wereldmissiedag v/d Kinderen, Den Bosch
 • 19 en 20 oktober
  • Missiezondag
   IBAN NL65 INGB 0000 0015 66
   t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Bosch
 • 9 en 10 november
  • Zondag voor de Oecumene
   IBAN NL73 INGB 0001 0876 28
   t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch
 • 16 en 17 november
  • Nationale Jongerencollecte
   IBAN NL11 INGB 0002 7844 98
   t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
   o.v.v. Jongerencollecte
 • 30 november t/m 22 december
  • Bisschoppelijke Adventsactie
   IBAN NL89 INGB 0653 1000 00
   t.n.v. Adventsactie, Den Haag