7 Werken van Barmhartigheid

Diaconaal assistent

Onze parochie heeft een eigen diaconaal assistente: Agnes Vos. Enkele jaren geleden voelde ze zich geroepen, letterlijk, om 24/7 vrijwilligster van God te willen zijn. Ze zei ja en maakte haar  verlangen concreet: ze volgde de tweejarige opleiding aan het Ariënsinstituut in Utrecht en begon in 2018 als diaconaal assistent met de zending van de aartsbisschop. Als zodanig heeft ze een ondersteunende en verbindende rol op het gebied van diaconie en caritas.

Heeft u vragen of initiatieven waarbij de diaconaal assistente u zou kunnen adviseren of ondersteunen? Mail dan naar: diac-assist-ng@3eenheidparochie.nl

Een kleine greep uit haar activiteiten:

  • Ondersteunt de Werkgroep Diaconie en Caritas Nieuwegein en de MOV, die missie-, ontwikkelings- en vredeswerk onder de aandacht brengt
  • Aandacht voor mensen met een migratie-achtergrond, met name uit China, zowel binnen als buiten de parochie: bezoekwerk en inspringen op persoonlijke behoeften, zoals taalproblemen en sociaal isolement.
  • Inzamelen van anderstalige boeken in voor de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein en helpen bij de vieringen daar.

Rode Draad Atelier/Caritas Ontmoetingscafé

Een bijzonder onderdeel van het Caritas Ontmoetingscafé Nieuwegein is het Rode Draad Atelier geïnitieerd door twee vrouwen uit Irak en Rwanda, met ondersteuning van enkele mensen uit de Emmaus-geloofsgemeenschap. Eén heeft in Nederland het naaidiploma behaald. Ze willen mensen helpen met kleine textielreparaties en hopen zo ook hun Nederlands te kunnen oefenen.

Een naaimachine en een lockmachine zijn aanwezig. Wie thuis geen naaimachine heeft, mag langskomen om zelf kleren te repareren. Het is in principe gratis of tegen de minimale onkostenvergoeding.

Een bescheiden bijdrage aan de projecten van de EU-campagne “Dare to Care” waar dit project bij aansluit, is van harte welkom.