Met onderstaand formulier kunt u zich voor een aantal zaken afmelden. Als u het formulier heeft ingevuld en u klikt op 'verstuur', ontvangt de ledenadministrateur een email met daarin alle informatie uit het door u ingevulde formulier. Als u het veld 'kopie naar: ' heeft ingevuld met uw eigen email adres, ontvangt u op dat adres een kopie van het ingevulde formulier.

Als u zich wilt afmelden voor de electronische nieuwsbrief, kunt u dat het beste doen door bij ontvangst van een nieuwsbrief, helemaal onderaan te klikken op 'hier afmelden'.


Als u kiest voor de laatste optie: 'Ik wil uitgeschreven worden uit de RKK' dan dient u onderstaand formulier optie 5 in te vullen en een formeel verzoek in te dienen, te ondertekenen en toe te sturen aan de pastoor van de parochie. 

Een formele uitschrijving uit de RKK heeft volgende consequenties voor u:
  1. u kunt niet meer begraven worden op onze eigen RK begraafplaatsen, ook niet in een familiegraf.
  2. een kerkelijke uitvaart is niet meer vanzelfsprekend.
  3. u kunt niet meer optreden als peter / meter bij een doopsel.
  4. u kunt geen sacramenten meer ontvangen (bijv. kerkelijk huwelijk).
  5. u kunt geen bestuurlijke functie meer op u nemen binnen de RKK.
Wij realiseren ons dat dit confronterend is, maar de eerlijkheid gebiedt ons om u hier vooraf van op de hoogte te stellen.

Klik hier voor het downloaden van het formele verzoek tot kerkverlating.
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar het email adres van de pastoor.
Uw verzoek wordt pas in behandeling genomen als het ondertekende formulier is ontvangen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.


Ik meld mij af
/ /

Een formele uitschrijving uit de RKK heeft volgende consequenties voor u:
  • u kunt niet meer begraven worden op onze eigen RK begraafplaatsen, ook niet in een familiegraf.
  • een kerkelijke uitvaart is niet meer vanzelfsprekend.
  • u kunt niet meer optreden als peter / meter bij een doopsel.
  • u kunt geen sacramenten meer ontvangen (bijv. kerkelijk huwelijk).
  • u kunt geen bestuurlijke functie meer op u nemen binnen de RKK.
Wij realiseren ons dat dit confronterend is, maar de eerlijkheid gebiedt ons om u hier vooraf van op de hoogte te stellen.
security image
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top