pastoraalteam2015
v.l.n.r.: Pastoraal werker Hans Oldenhof, pastoraal werker Marion Korenromp, Pastoor G.M.J. van der Vegt, pastoraaal werker Hedwig Mensink

Begin 2014 heeft het pastoraal team onder de titel 'Geloof dat het leven kleurt' een beleidsplan geschreven, dat tot 2017 een leidraad zal vormen voor het pastoraat.
Daarin hebben we onze visie verwoord en aangegeven waarvoor wij in de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Drie-eenheid willen gaan.

Waar gaan we voor?

Wij willen de uitdaging aangaan om mensen opnieuw en vernieuwend aan te spreken en te inspireren. Er is een aantoonbare behoefte aan zingeving en religiositeit. Mensen hebben behoefte aan kleur in hun leven. En wij zijn er van overtuigd dat onze parochie en onze veelkleurige geloofstraditie daaraan een inspirerende bijdrage leveren. Geloof kan het leven kleuren. Daar geloven we in en daar willen we voor gaan: geloof dat je leven kleurt.

Hoe?

Ons werk heeft een gezamenlijke basis in pastoraat en liturgie. Ieder van ons gaat voor in weekendvieringen en uitvaarten, en begeleidt mensen in groepen en individueel in levens- en zinvragen. Daarnaast is ieder van ons verantwoordelijk voor een specifiek taakveld voor de hele parochie. Voorafgaande aan de fusie heeft het pastoraal team een beleidsplan voor de komende jaren geschreven. Daarin hebben we kort onze visie verwoord en aangegeven waarvoor wij in de geloofsgemeenschappen van de parochie van de H. Drie-eenheid willen gaan.

Bereikbaarheid

Via het algemene e-mailadres van het secretariaat van het pastoraal team. Berichten op dit e-mailadres worden gelezen en in behandeling genomen door pastoor Van der Vegt.

Wie zijn we?<
pastoorVdrVegt-Dsc 2647 pastoor G.M.J. van der Vegt, taakveld Liturgie
Klik hier om contact op te nemen.Pastoor Van der Vegt schrijft (wekelijks) een column onder de titel Vegtpraat.
Klik hier voor de verschenen edities.
   
 Pastor Z. Nowara

Pastor Z. Nowara

Artikel over pastor Nowara:
   
pastormarionkorenromp2016Marion Korenromp, pastoraal werkster, taakveld Catechese
(vrijdag vrij)
Klik hier om contact op te nemen. Klik hier om haar Facebook-pagina te bezoeken


Artikel over pastor Korenromp:
   
pastorhedwigmensink2015 2 Hedwig Mensink, pastoraal werkster, taakveld Jongerenpastoraat
(maandag en donderdag vrij - telefonisch spreekuur op dinsdag 20.30-22.00 uur)
Klik hier om contact op te nemen.

Artikel over en van pastor Mensink:
   
hansoldenhof2014 Hans Oldenhof, pastoraal werker, taakveld Diaconie
(woensdag vrij)
Klik hier om contact op te nemen.

Artikel over en van pastor Oldenhof:

pastormarionkorenromp2016Mijn naam is Marion Korenromp. Ik ben in 2006 in deze parochie komen werken. Naast het gewone pastorale werk- weekendvieringen, huisbezoeken, uitvaarten- is catechese mijn verantwoordelijkheid. Mijn agenda wordt gevuld met begeleiding van werkgroepen, ouderavonden eerste communie en vormsel, en het bedenken en plannen van activiteiten voor volwassenen waar geloof geleerd, verdiept en doorgegeven moet worden. Dat kan in een cursus waarin de belangrijkste elementen van de geloofsbelijdenis aan bod komen.

Mijn wieg stond op de nuchtere Twentse zandgrond. Ik verliet de streek na 17 jaar om tekenen en handvaardigheid te gaan studeren aan de Christelijke Lerarenopleiding in Zwolle. In die bewogen tijd werd ik behoorlijk gevormd en werd mijn levensdoel steeds duidelijker: pastor worden in de kerk, in het bijzonder pastor voor jongeren. Daarom ging ik daarna theologie studeren aan de Katholieke Universiteit in Utrecht. In 1995 word ik pastor in de Verrijzenisgemeenschap in Maarssenbroek. Sinds 2009 ben ik jongerenpastor in de parochie van de H. Drie-eenheid voor 12 uur per week.

Pastor Nowara 2

Jeugd in Polen

In Pyskowice, een klein stadje in het zuiden van Polen niet ver van de plaats Wadowice waar Paus Johannes Paulus II geboren werd, zag ik het eerste levenslicht. Dat was op zondag 2 februari 1958, Maria Lichtmis. Twee jaar daarna werd er nog een zusje geboren en daarmee was ons gezin compleet. Mijn vader werkte zoals velen in die tijd in de ijzerindustrie en mijn moeder deed, - ook heel gebruikelijk toentertijd-, het huishouden. Mijn – in 2010 en 2014 overleden ouders ben ik zeer dankbaar en ik voel me geestelijk door hen gesterkt. Van jongs af aan ben ik bij de kerk betrokken geweest. Eerst was ik misdienaar, later lector, acoliet en actief in de liturgische werkgroep. Met veel plezier zat ik in een muziekensemble waarin ik gitaar speelde, ter ondersteuning van de liturgische vieringen voor jongeren. In die tijd deed ik veel aan sport: zwemmen, fietsen, hardlopen en karate. Dat laatste had mijn interesse vanwege het gezegde "In karate is er geen eerste aanval". De betekenis hiervan wordt eenvoudig opgevat als een gedragsregel van niet aanvallen, doch op een dieper niveau luidt een uitleg dat een geoefende op een aanval van een tegenstander kan anticiperen.

Het was op 1 oktober 2008 25 jaar geleden dat Hans Oldenhof als pastoraal werker begon. Hij is nu negen jaar in Nieuwegein werkzaam en ruim twee jaar in Drie Rivierenland. Een mooie gelegenheid om hem eens te vragen naar zijn drijfveren en ervaringen.

pastoraalbeleidsplanTijdens de op dit moment lopende gesprekken over de vitaliteit kwam het beleidsplan 2014-2017 van onze parochie ter sprake.

Deze informatie heeft bijna 3 jaar op deze website gestaan. Omdat er onlangs vraag naar was, is het weer teruggeplaatst. 

Als u nog eens wilt lezen, wat de hoofdlijnen van het in 2014 geschreven beleidsplan waren, klik dan op het plaatje.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top