geen foto beschikbaar

Marion Korenromp

Mijn naam is Marion Korenromp. Ik ben in 2006 in deze parochie komen werken.

Toen ik jong was, was geloven heel gewoon. Je ging met zijn allen(!) op zondag naar de kerk, elk katholiek kind werd gedoopt, deed de communie en ontving het vormsel. In mijn middelbareschooltijd ontstond het motto: ‘geloof is méér dan op zondag naar de kerk gaan.’ Geloof mocht niet aan de buitenkant blijven zitten. Je moest het je eigen maken om het van betekenis te laten zijn. In mijn studententijd vond ik in Taizé de innerlijke weg. Geloven als een manier om contact te maken met God en vanuit Christus te leven door in me de plek op te zoeken van inspiratie, troost, geloof, van toebehoren en toewijding. Die weg heeft me niet meer losgelaten.

In mijn pastoraat zoek ik op allerlei manieren naar de verbinding tussen het gewone leven en jouw geloof. Ik put daarvoor uit de rijke katholieke traditie. Ik ken er de weg in. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat geloof je kan helpen jouw roeping te leven. Ik zie dat de stilte van meditatie en gebed een bron van rust en helderheid kunnen zijn. Ik zie dat innerlijk geloof je kompas kan zijn bij keuzes en bij het doorstaan van allerlei leed.

Zoek je dus iemand die je kan helpen je geloof echt vlees en bloed te laten worden in jouw doodgewone en tegelijk unieke leven? Ik kan een stukje met je optrekken. Dat doe ik met humor en vol verwondering, tegelijk ook met vragen die je helpen onderzoeken wie je in Gods ogen bent en aanmoedigingen om die weg met God te bewandelen. Ik doe het in 1-op-1 gesprekken, in groepsbijeenkomsten, via Facebook en Instagram én ook via Zoom, zeker in de coronawinters van de laatste jaren.

We kijken samen in een eerste contact of er een match is en wat de beste weg is.

Wil je meer weten over wat ik meemaak in het dagelijks werk? Ik ben te volgen op Facebook.
Of stuur een mail naar mar.korenromp@outlook.com of app naar: 06 – 42 04 01 64.

Marion Korenromp
pastoraal werkster parochie H. Drie-eenheid.