Kruis in mozaïek
Hedwig Mensink

Hedwig Mensink

“Geloof in God is als een schitterende diamant met vele facetten en vele kleuren.”

Wie is Hedwig Mensink?

Mijn wieg stond op de nuchtere Twentse zandgrond. Ik verliet de streek na 17 jaar om tekenen en handvaardigheid te gaan studeren aan de Christelijke Lerarenopleiding in Zwolle. In die bewogen tijd werd ik behoorlijk gevormd en werden mijn levensdoel en passie steeds duidelijker: pastor worden in de kerk voor jongeren en jongvolwassenen. Daarom gooide ik het roer om, volgde ik mijn hart en roeping. Ik ging theologie studeren aan de Katholieke Universiteit in Utrecht. In 1995 werd ik pastor in de Verrijzenisgemeenschap in Maarssenbroek. Sinds 2009 ben ik pastor in de parochie van de H. Drie-eenheid voor 12 uur per week. Daarna haalde ik nog mijn lesbevoegdheid en kunstenaarsdiploma. Om zo met de benodigde creativiteit goede catechese te kunnen geven.

Naast pastoraal werkster ben ik op een aantal scholen schoolpastor en vakdocent godsdienst/levensbeschouwing. Daarnaast ben ik beeldend kunstenaar. Ik ben getrouwd en heb kinderen.

Wat vind ik belangrijk

Het proces van kind naar volwassen worden heb ik zelf als uiterst ingewikkeld ervaren. De levens-, zin- en geloofsvragen drongen zich destijds aan mij op. Gelukkig vond ik toen een luisterend oor bij een pastor en een jongerengroep om mijn ervaringen te delen. Mensen die even meeliepen in mijn leven, zoals op de weg naar Emmaus (Lucas 24). Dat verhaal is voor mij dan ook een bron van inspiratie voor mijn werk. Het verhaal van de Emmausgangers vertelt over de ontmoeting van twee verwarde en depressieve mensen op weg naar Emmaus, met (aanvankelijk) een onbekend persoon. De onbekende luistert naar hen, spreekt hen moed in, legt de bijbel uit, verbindt, bidt en deelt het brood. Pas dan herkennen ze Jezus in de onbekende persoon en roepen: ‘Brandde ons hart niet, terwijl hij met ons sprak’? De blijdschap en het enthousiasme was diep verscholen. Het kleine waakvlammetje wordt zachtjes aangeblazen tot een warm vuurtje. Na deze inspiratie kunnen ze weer verder met hun leven. Ze zijn weer bij zichzelf komen. Zij hebben door Jezus de zin van het leven en het geloof weer gevonden. Vanaf nu kunnen ze weer hun eigen weg gaan. Graag vertellen ze hierover aan anderen.

En dat vind ik dus belangrijk: een tijdje met jouw leven meelopen om te horen wat je beweegt, wat je moeilijk vindt, waar je in gelooft of wat je zoekt, waar je blij van wordt en waar ik je bij kan helpen.

Waarmee zou ik jou kunnen helpen?

In het bovenstaande verhaal is Jezus een voorbeeld voor mij hoe het (gelovige) leven kan zijn. Als pastor loop ik daarom en tijdje met jouw leven mee om te luisteren, te praten, te vieren, te delen, te bidden, uit te leggen en je te inspireren. In je zoektocht zoek ik met je mee en reik ik je het gelovige geheim aan. Kijken we hoe het bij je past. In je eigen zoektocht ligt je geloof en de zin van je leven vaak diep verscholen. Om dit naar de oppervlakte te brengen helpt het contact met leeftijdsgenoten in een jongerengroep.

Heb je vragen, wil je een gesprek of meer weten over het jongerenpastoraat?

Stuur dan een bericht naar: Stuur een mail naar Hedwig Mensink of app naar: 06-38 59 79 90.