Eerste Inspiratieavond caritas van parochie H. Drie-eenheid

23 mei 2024

Zwanine Siedenburg is werkzaam als pastor bij drugspastoraat Amsterdam. Zij begeeft zich vaak in twee werelden: die van de mensen die drugs gebruiken en die dat niet doen. In beide werelden kan ze heel goed haar weg vinden. Ziet ze een dakloze? Een verslaafde die wezenloos voor zich uit zit te staren? Drugspastor Zwanine Siedenburg stapt eropaf. Ze maakt tijd, knoopt een gesprekje aan en biedt hun een glimlach. Het liefst tekent ze hun levensverhaal op. “Voor als ze er straks niet meer zijn. Want deze mensen hebben niemand”.

Vanuit haar werk als drugspastor verzorgt ze regelmatig uitvaarten van verslaafden – “ik heb het liever over ‘gebruikers’” – die op straat leefden en van wie geen nabestaanden bekend zijn. Maar ook van mensen die alleen wonen en niemand hebben. Door drugs zijn mensen in een isolement geraakt. Ze hebben vaak geen contact meer met familie of vrienden. Zodoende is ze begonnen met het project Walk of Life. Het is een stichting met een landelijke database die uitvaartleiders en pastors kunnen raadplegen bij overlijden. Zodat bekend is wie uitnodigt moet worden voor een uitvaart. Met dit bijzondere project krijgen mensen hun waardigheid terug.

Het werk van Zwanine Siedenburg is hiermee een goed voorbeeld van omzien naar mensen die te maken hebben met ingewikkelde situaties in hun bestaan. Door hun verhalen op te schrijven, ontstaat er ruimte om nieuwe perspectieven op hun leven te ontdekken. Met het vinden van taal die gaat over compassie, vertrouwen en hoop. Zwanine zal op de eerste inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers en parochianen van de Heilige drie-eenheid parochie vertellen over haar werk als drugspastor, hoe ze nabij is in het complexe leven van ‘haar’ mensen en hoe haar geloof haar inspiratie geeft om te handelen. Na haar inleiding gaan we met elkaar in gesprek hoe we ons geloof kunnen verbinden met inzet aan mensen die te maken met de kwetsbare kanten van het leven. Door samen na te denken en met elkaar te spreken over de grote vraagstukken waar de kerk en de wereld voor staan, getuigen we van onze hoop op de Heer die zin geeft aan elk menselijk leven.

Van harte welkom om mee te denken, mee te praten/luisteren en je te laten inspireren tijdens deze speciale bijeenkomst voor vrijwilligers en parochianen die actief zijn in Heilige drie-eenheid parochie.

Locatie/Tijd

  • Datum:    23 mei 2024
  • Tijd:         19.45 – 21.45 uur  (vanaf 19.45 inloop, start om 20.00)
  • Locatie:   Emmauskerk, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein

Aanmelden

Graag als u komt i.v.m. de catering een email naar rien.brouwer@ziggo.nl

Meer algemene informatie

Deze bijeenkomst is onderdeel van drie bijeenkomsten over Hoop doet leven.

Lees meer over deze drie bijeenkomsten.