Sacramentsdag

2 juni 2024 om 10:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: Geboorte H. Johannes de Doper kerk
Voorganger: Pater Henny Slot mhm

Gebedsintenties: Ter bemoediging voor een ernstig zieke moeder en oma, Jan Vlaar-1ste jaargedachtenis, Jan van den Berg, Paul Huiden, Wim Vergeer, Goof van Wijk, Piet van der Horst, Ans van Rooijen-van Veggel, Anton en Annie Vendrig-van der Linden, Overleden ouders Co en Dora Hoogenboom-Vergeer, Overleden ouders Gruters-Dorrestein, Overleden ouders van Es-Nieuwenhuizen en Joop van Es,Mien Kemp-Oudshoorn, Pé en Nel van Rooijen-Scholman, Jan van Rooijen, Jan en Nan Gussenhoven-Philips, Antoinet, Carla, Dick, Anna en Marian

Sacramentsdag: Een nieuw verbond

Aankomend weekend is er een Jong van Geestviering 0en ook twee eucharistievieringen met pater Henny Slot. Zaterdagavond in Linschoten met samenzang en een samenzangkoortje. Zondagmorgen wordt er gezongen door New Generation. We vieren het Hoogfeest van het Heilig Sacrament. Vanouds was het een van de grote feesten dat officieel valt op de tiende dag na Pinksteren. Er is dus aandacht voor het sacrament van de Eucharistie. Het Brood dat wij delen, een handeling door Jezus zelf ons voorgedaan wordt gezien als een nieuw verbond dat God met ons aangaat. Van harte welkom om mee te vieren.