Elfde zondag door het jaar

16 juni 2024 om 10:00 uur
Type: Woord- en Communieviering
Locatie: H. Bavo kerk
Voorganger: Diaken Gerard Vaneker
Muziek: Bravissimokoor o.l.v. Ben Rodermans

Lector: Hetty van de Weijer
Koster: Martin Derks

Collecte: 1e collecte voor onze eigen geloofsgemeenschap, 2e collecte bestemd voor de M.O.V.
Collectanten: Henk en Erika Klever

Misintenties:
Gert Massop ter 1e jaargedachtenis
Wim Benschop
Annalies van Breukelen – Kortekaas
Ad de Wit
Kees Hoogland
Herman van Schie
Kees Verhoef