Deuren

Elfde zondag door het jaar

17 juni 2023 om 17:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Nicolaas Basiliek
Voorganger: pastoor vd Vegt

2e afkondiging: Eelke Haalebos en Ramon Vastmans hebben het voornemen om op 26 juni in het huwelijk te treden.

Misintenties:

Gert en Corrie Peek-van Dam, Ouders Baars-van Doorn, Henk van Schaik, Thomas van Doorn,