Eerste zondag van de Advent – Kinderwoorddienst

3 december 2023 om 10:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Bavo kerk
Voorganger: pastor Jozef Wissink
Muziek: Caeciliakoor

Lector: André van Miltenburg
Koster: Martin Derks

Collecte: 1e voor onze eigen geloofsgemeenschap, 2e t.b.v. de Bisschoppelijke Adventsactie.
Collectanten: Gert Vendrig en Piet Borst.

Tijdens deze viering is er een KinderWoord-Dienst.
Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen.

Misintenties:

Richard Busscher ter 25ste jaargedachtenis
Gerardus Massop
Door Derk – de Sain en overleden familie
Hein van Schaik en zonen Harry en Wim
Bep Vianen en overleden familie en vrienden Vianen – de Vos

Naar het overzicht van alle vieringen in Harmelen.