Vijftiende zondag door het jaar

14 juli 2024 om 10:00 uur
Type: Woord- en Communieviering
Locatie: H. Bavo kerk
Voorganger: Diaken Frank van Rooijen
Muziek: Caeciliakoor o.l.v. Bertie van Sevenbergen

Lector: Claudia van den Akker
Koster: Paul Derks

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap.
Collectanten: —

Misintenties: