mieke

Ik ben dankbaar vooe onze mooie geloofsgemeenschap. Dank allemaal. Geeft mij een groot saamhorigheidsgevoel en warmte.