Week van gebed voor eenheid 21 – 28 januari

21 januari 2024, 00:00 - 28 januari 2024, 23:00 uur

De Week van gebed voor eenheid (21-28 januari) is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Het materiaal voor 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’ en is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan.

Lees meer over de week van gebed.