Nog één keer ‘shinen’ – afscheid van het Tienerkoor

26 november 2023

Ik hoop dat er zondag 26 november veel mensen naar de kerk komen. Weet je waarom? Het is dan de laatste keer dat er gezongen wordt door ons Jongerenkoor, in de wandeling ook nog vaak het Tienerkoor genoemd.

Jonge mensen vliegen uit, gaan studeren of vertoeven elders. Bij gebrek aan aanwas valt voor het koor nu het doek. Eigenlijk was dat net voor de zomerstop al het geval, maar wij willen niet dat zij met stille trom vertrekken. Hun muzikale inbreng en het enthousiasme waarmee zij er stonden, is waardevol en deed velen goed. Graag zeggen we daarvoor dank. Persoonlijk was ik altijd onder de indruk van hoe zij met een klein groepje zó konden zingen, mede door het “vakvrouwschap” van dirigent Bertie.

Op de 26e zondag door het jaar vieren we het feest van Christus Koning. We maken er een viering van die jong en oud zal aanspreken. Zonder de lat voor het koor te hoog te willen leggen, hoop ik dat ze nog een keer zullen “shinen”. Zo sluiten we het kerkelijk jaar af, met elkaar. Graag tot ziens! Mis het niet.

diaken Frank van Rooijen