Liturgische trainingen lekenvoorgangers H. Drie-eenheid April en mei 2024; Datumwijziging!

11 april 2024 - 23 mei 2024


De datum van de eerste module is gewijzigd!

Voor alle, vrijwillige voorgangers bij avondwakes/uitvaarten, en leden van tekstgroepen in de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Drie-eenheid organiseren wij in de maanden april en mei 2024 een aantal liturgische trainingen.

De trainingen worden gegeven door Marian Geurtsen (www.mariangeurtsen.nl).

Er zijn drie modules die achter elkaar kunnen worden gevolgd. Ook is het mogelijk alleen module één of twee te doen. Voor de derde module geldt dat dan wel module één of module twee moet zijn gedaan.

Module 1: Verdiepingsavonden liturgie

Inhoud

In twee avonden frissen de deelnemers hun kennis over liturgie op. De cursus wordt ingedeeld aan de hand van de leervragen van de cursisten. Aan de orde kunnen komen de structuur van een woord- en gebedsviering of van een communieviering, de opbouw van gebeden en van de voorbede, ruimte voor eigen inbreng in de viering voor specifieke doelgroepen. De avonden zijn gericht op theorie en op vaardigheden zoals het schrijven van een goede voorbede en het beoordelen van goede gebeden.

De cursusgroep kan bestaan uit 4 tot 10 deelnemers.

Praktische informatie

 • Avond 1: donderdag 11 april 2024
  Emmaus kerk, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein
  aanvang 19.30 uur, einde rond 22.00 uur
 • Avond 2: donderdag 25 april 2024
  Emmaus kerk, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein
  aanvang 19.30 uur, einde rond 22.00 uur

Aanmelden

Je kunt je tot 10 april 2024 aanmelden voor deze Verdiepingsavonden via secretaris@3eenheidparochie.nl.

Heb je eerst vragen of wil je liever op een later moment de training volgen, stuur ook dan een e-mail naar dit adres.

Module 2: Trainingsdag liturgisch voorgaan (hele dag)

Inhoud

De voorgangers leren hun stem en hun lichaam in te zetten voor het vieren in de liturgie. De voorgangers leren onderscheid maken tussen lezen uit de Schrift, mededelingen doen en bidden. De voorgangers groeien in een liturgische spiritualiteit waarin zij hun voorgaan gaan verstaan als dienstbaar aan het bidden van de gelovigen.

Bij het oefenen komt aan bod: houding en beweging, liturgisch handelen, gebedshouding (en op welke momenten); onderscheid in stemgebruik bij lezen, bidden en mededelen. Ook kan er aandacht zijn voor uitnodigingsteksten en overgangswoorden tussen de verschillende onderdelen van de liturgie, waar nodig.

De cursisten bereiden vooraf een gedeelte van een viering voor en lezen deze tijdens de training. Iedere cursist krijgt individuele feedback.

Om voldoende aandacht per deelnemer te garanderen, kunnen maximaal 6 cursisten deelnemen. Wanneer het aantal belangstellenden groter is dan 6, zullen we meer trainingen organiseren.

Praktische informatie

 • Zaterdag 4 mei 2024
  Emmaus kerk, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein
  Aanvang 10.00 uur, einde rond 16.00 uur

Aanmelden

Je kunt je tot 3 mei 2024 aanmelden voor deze Trainingsdag via secretaris@3eenheidparochie.nl.

Heb je eerst vragen of wil je liever op een later moment de training volgen, stuur ook dan een e-mail naar dit adres.

Module 3: Overweging voorbereiden en houden

Inhoud

Deze module is gericht op vrijwillige voorgangers die zelf de overweging houden. Alleen cursisten die hebben deelgenomen aan module 1 of 2 kunnen aan deze module meedoen.

Na zelfstandige voorbereiding thuis kunnen per avond drie cursisten een overweging houden. Iedere cursist krijgt individuele feedback. Daarnaast worden gemeenschappelijke lijnen besproken die voor iedereen relevant zijn.

Om voldoende aandacht per deelnemer te garanderen, kunnen maximaal 6 cursisten deelnemen. Wanneer het aantal belangstellenden groter is dan 6, zullen we meer trainingen organiseren.

Praktische informatie

 • Avond 1: donderdag 16 mei 2024
  Emmaus kerk, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein
  Aanvang 19.30 uur, einde rond 22.00 uur
 • Avond 2: donderdag 23 mei 2024
  Parochiecentrum H. Nicolaas Basiliek, St. Nicolaasstraat 12, 3401 BS IJsselstein
  Aanvang 19.30 uur, einde rond 22.00 uur

Aanmelden

Je kunt je tot 15 mei 2024 aanmelden voor deze Training via secretaris@3eenheidparochie.nl.

Heb je eerst vragen of wil je liever op een later moment de training volgen, stuur ook dan een e-mail naar dit adres.

 

Namens het parochiebestuur H. Drie-eenheid,
Gerard Rouwhorst, Vorming en Scholing
Rob van der Gun, Secretaris