Buitenviering: “Op de vlucht”

30 juni 2024, 10:00 - 11:15 uur
Op zondag 30 juni is er een viering in de open lucht op het parkeerterrein naast de Bavokerk. Het is altijd weer bijzonder om in de buitenlucht samen te zijn. De buitenviering is op weg uit te groeien naar een ware traditie, een laagdrempelige viering ook voor mensen die iets verder van de kerk af staan.

Net als eerdere jaren sluiten we met het thema weer aan op de actualiteit. Dit jaar staan we stil bij de vluchtelingen. Het thema is “Op de vlucht”.  Onze dorpsgenoot Gerda van Kuijk-van Rossum neemt tijdens de viering het zogenoemde “lekenpraatje” voor haar rekening. Vanuit haar eigen ervaring van opvang thuis van Oekraiense vluchtelingen neemt ze ons mee in haar verhaal. We zijn benieuwd. De toon wordt aan het begin van de viering al gezet door Vitalek, een van onze eerste communicantjes, met een vredeswens in het Oekraiens. De kinderen van de lagere school zijn daar natuurlijk bij, en gaan daarna met de kinderwoorddienst een buitenspel doen rond het thema “Op de vlucht”.

Diaken Frank van Rooijen gaat voor in de viering. Het Bravissimokoor, Sint-Ceaciliakoor en de Bavonootjes zingen. Daarnaast zorgt het viool- en pianospel van Lotte en John voor een extra muzikale touche. Ook dat is de moeite waard. Als dan ook het weer nog een beetje meewerkt, zou het natuurlijk helemaal fantastisch zijn. We hopen zo een inspirerende viering te hebben, waarbij we vanuit ons geloof stilstaan bij mensen die huis en haard hebben verlaten.

Na afloop is er op het kerkplein koffie en voor de kinderen limonade. We hopen u te kunnen begroeten, en weet dat het altijd fijn is als u iemand meeneemt of uitnodigt om ook te komen. Iedereen is van harte welkom.