Bijeenkomst in teken afsluiting week van gebed voor eenheid Christenen

28 januari 2024, 15:30 uur

Van 21 t/m 28 januari 2024 is de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Ter afsluiting van die week is er op zondag 28 januari in Harmelen een gebedsbijeenkomst om 15.30 uur in de Hervormde Kerk op het dorpsplein. De bijeenkomst wordt namens de 3 kerken in Harmelen georganiseerd door het IKOH (Interkerkelijk Overleg Harmelen).

Landelijk staan de bijeenkomsten in het teken van het grote gebod: Heb God lief… en je naaste als jezelf. Dit thema krijgt gestalte in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit het evangelie van Lucas waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. Dat is ook de basis voor de gebedsbijeenkomst in Harmelen. De bijeenkomst duurt ongeveer een half uur. Na een welkomstwoord is er tijd voor het zingen van enkele bekende liederen, het luisteren naar een korte meditatie en het met elkaar bidden. Na afloop is er tijd om met elkaar wat te drinken en tijd voor ontmoeting en gesprek.

Het IKOH spreekt de hoop uit dat de gebedsweek in Nederland en de bijeenkomst in Harmelen bijdragen aan een vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen. U bent van harte uitgenodigd aan deze bijeenkomst deel te nemen.

IKOH Harmelen