Actie Kerkbalans 2024

14 januari 2024, 10:00 - 28 februari 2024, 12:00 uur

Barbara kerkbijdrage 2024Tegelijk met de Bijeen worden in de week van 19 januari de Kerkbalans-brieven rondgebracht.

Getracht is de brieven zoveel als mogelijk op uw donatie toe te snijden, d.w.z. naar jaarlijkse bijdrage dan wel de 5-jaars periodieke giften.
Kloppen de gegevens niet, laat het zo snel mogelijk weten via de bijgesloten antwoordenveloppe of mail naar de penningmeester via het contactformulier.

De laatste jaren zien we deze bijdrage langzaam dalen terwijl de kosten voor onze geloofsgemeenschap stijgen. Dit jaar hebben we ook alle parochianen aangeschreven die wel het parochieblad ontvangen maar niet deelnemen aan de actie Kerkbalans.

We hopen op deze manier de bijdrage op peil te houden of zelfs iets te verhogen.

Doet u mee?
Bij voorbaat heel hartelijk dank.