Zevenentwintigste zondag door het jaar

8 oktober 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Nicolaas basiliek
Voorganger: pastoor vd Vegt
Muziek: Cantate Domino o.l.v. Marjan Fey

Misintenties:

Matthé Moons ,