Vijfde zondag door het jaar

3 februari 2024 om 19:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: 't Kruispunt
Voorganger: Pater Henny Slot mhm