Twaalfde zondag door het jaar

23 juni 2024 om 10:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: Geboorte H. Johannes de Doper kerk
Voorganger: Mgr. T. Hoogenboom

Patoonsfeest kerk